Servicii Infiintari Constanta


Servicii Infiintari Constanta

 • SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA (SRL) ;
 • SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – DEBUTANT (SRL – D) ;
 • SOCIETATE PE ACTIUNI (S.A) ;
 • PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (P.F.A) ;
 • INTREPRINDERE INDIVIDUALA (I.I.) ;
 • ASOCIATII /O.N.G. ;
 • FUNDATII
Contactati-ne acum

 1. SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA (SRL)

 
Informatii necesare pentru demararea procedurii de infiintare a firmei :
 • 3 variante pentru denumirea firmei
 • numar de asociati
 • activitate principala si activitate secundara
 • sediu social (putem asigura si gazduire sediu social la avocat, la unul din avocatii nostri colaboratori, la preturi avantajoase )
 • capital social (minim 200 RON pe care trebuie sa ii depui in contul de capital social al viitoarei firme)
 • nume administrator/administratori
 • punct de lucru, daca este cazul

Infiintare SRL acte necesare:
- copie CI/ pasaport ;
- copie act proprietate sediu social (contract de vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, titlu de proprietate etc.) ;
- copie CI proprietari, daca este cazul ;
In baza acestor documente, noi vom demara procedura prin rezervarea denumirii firmei tale, la Registrul Comertului, si vom proceda la redactarea actului constitutiv si la redactarea contractului de comodat, inchiriere sau asistenta juridica .
Cu actul constitutiv si rezervarea veti putea merge la notar pentru depunerea declaratiilor de asociat, administrator, specimenul de semnatura si la banca pentru depunerea capitalului social. Din ziua in care dosarul este complet si depus la Registru , actele vor fi emise in termen de 3 – 7 zile lucratoare doar daca persoana desemnata de Registrul Comertului nu aduce observatii la dosar si daca nu mai solicita alte inscrisuri doveditoare.
ATENTIE ! Este IMPORTANT ca asociatii sa nu detina fapte inscrise in cazierul fiscal, altfel, deschiderea firmei nu va putea fi inregistrata in Registrul Comertului, iar dosarul va fi respins.

 1. SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – DEBUTANT (SRL – D)

 
Infiintare SRL-D acte necesare
- copie C.I. – Asociat(i)
- copie C.I. – Administrator(i)
- trei variante de denumire ale firmei
- copie Contract Spatiu – al locatiei in care se va afla sediul social si copii acte de proprietate
- acordul Asociatiei de Proprietari/ Locatari
- dovada capital social (minim 200 Ron)
- declaratie asociati/ asociat unic si administrator(I)
- specimen de semnatura administrator(i)
- declaratie pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatial economic European

  Facilitati prevazute de O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri

Se acordă persoanelor care nu au mai fost asociaţi sau acţionari într-o întreprindere constituită în Spaţiul Economic European şi debutează în afaceri înfiinţând microîntreprinderi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.

Microîntreprinderile aflate sub incidenţa acestui act normativ sunt organizate sub forma juridică de societate cu răspundere limitată, sunt identificate sub denumirea „societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.” şi înmatricularea lor în registrul comerţului este scutită de plata tuturor taxelor şi tarifelor, inclusiv a tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a şi a operaţiunilor prealabile înregistrării, ca verificarea disponibilităţii şi rezervării firmei.

Facilităţile fiscale şi oportunităţile de finanţare ale acestor tipuri de societăţi sunt gestionate de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism – www.aippimm.ro.
 
 1. SOCIETATE PE ACTIUNI (S.A)

Infiintare S.A. acte necesare
- copie B.I./C.I./Pasaport - Asociat(i);
- copie B.I./C.I./Pasaport - Administrator(i);
- copie Contract Spatiu* - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor);
- actul Constitutiv (redactat de catre noi);
- contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi);
- adeverinta Asociatie de Propietari - daca este cazul (redactata de catre noi);
- declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator,
- specimenele de Semnatura al Administratorului.
 
 1. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (P.F.A)


Infiintare P.F.A. acte necesare
- copie C.I. reprezentant
- copie a dovezii de spatiu unde va fi stabilit sediul profesional
- copii C.I. proprietari
- acord vecini/ Asociatie Proprietari (in cazul in care desfasurati activitate la sediu)
- documente atestand calificarea in domeniul de activitate in care urmeaza sa activati – copie dupa diplomele de studiu, dupa atestate etc.
- specimen de semnatura dat la un notar public


 1. INTREPRINDERE INDIVIDUALA (I.I.)

Infiintare I.I. acte necesare :
 
- copie C.I.
- copie legalizata dupa dovada de proprietate (in cazul in care nu aveti unde sa va inregistrati sediul, puteti opta pentru serviciul oferit de avocatii nostri colaboratori pentru gazduire sediu social )
- certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate
- acordul Asociatiei de proprietari/locatari
- documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) - dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit
- contract de comodat
- specimen de semnatura
- procura notariala in numele nostru (un CI se va trimite pe e-mail )
 
 1. ASOCIATII /O.N.G

Infiintare asociatii/ONG acte necesare :  
- copii CI ale membrilor
- acte doveditoare ale sediului
- Acordul Asociatiei de Proprietari si vecini
- dovada patrimoniului initial (minim 200 RON)
- cazier judiciar pentru fiecare membru (valabil in termen)
- varianta pentru denumirea asociatiei
   
 1. FUNDATII

Infiintare fundatii acte necesare :
- copii CI ale membrilor
- acte doveditoare ale sediului
- acordul Asociatiei de Proprietari si vecini
- patrimoniului initial (activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei)
- cazier judiciar pentru fiecare membru (valabil in termen)

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.
OG 26/ 2000

Lista de preturi

INFIINTARE SRL un singur asociat - 370 LEI ;
INFIINTARE SRL mai multi asociati(50 de lei pentru fiecare asociat in plus) - 420 LEI ;
INFIINTARE SRL-D - 300 LEI ;
INFIINTARE PFA - 250 LEI ;

- DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE privind calitatea de asociat /administrator /inclusiv pentru SRL-D - 100 lei (atestare de data certa la unul din avocatii nostri colaboratori )

- GAZDUIRE SEDIU SOCIAL - in cazul in care doriti si aceasta varianta, la pretul infiintarii, se adauga pretul serviciului de gazduire sediu social la unul din avocatii nostri colaboratori, la preturi avantajoase !

La preturile prezentate mai sus, se adauga urmatoarele cheltuieli pe care le veti face o data cu infiintarea firma :

- procura prin care ne imputerniciti - pret variaza in functie de notar
- specimentul de semnatura (dat in fata notarului ) - pretul variaza in functie de notar
- declaratia pe propria raspundere privind calitatea de asociat /administrator - pretul variaza in fct de notar
- capitalul social - in general, 200 de lei ;
- taxele de registru - aprox. 150 lei